Wachttijden rijexamen

Wachttijden rijexamen

Opnieuw is er commotie ontstaan over de wachttijden voor het autorijexamen. De wachttijden lopen bij sommige examencentra zelfs op tot veertien weken, zo bevestigen diverse rijschoolhouders. Volgens het CBR zijn er sinds maart 2016 overschrijdingen van de afgesproken maximale reserveringstermijnen voor het praktijkexamen B. Het maximum staat op zeven weken.

Opnieuw overschrijdingen van de wachttijden voor rijexamens

Gepubliceerd op 10-08-2016 om 10:34 uit verkeerspro door Yvonne Ton

Opnieuw is er commotie ontstaan over de wachttijden voor het autorijexamen. De wachttijden lopen bij sommige examencentra zelfs op tot veertien weken, zo bevestigen diverse rijschoolhouders. Volgens het CBR zijn er sinds maart 2016 overschrijdingen van de afgesproken maximale reserveringstermijnen voor het praktijkexamen B. Het maximum staat op zeven weken.

In het laatste weekoverzicht van het CBR staat dat de reserveringstermijn voor een praktijkexamen B tussen half mei en begin augustus bij 28 van de 53 examencentra langer was dan zeven weken. Rijschoolhouders uit Groningen en Winschoten melden dat de reserveringstermijn op dit moment zelfs op 14 weken staat. Centra in Leusden en de stad Utrecht vertonen eveneens pieken van boven tien weken. Dat geldt voor heel veel examencentra in Nederland.

Rob Westra van Verkeersschool Future Traffic uit Vlagtwedde: “Het CBR zet wederom de rijschoolbranche in de tocht. Wij moeten naar onze leerlingen recht praten wat het CBR krom maakt. Het wordt tijd dat het CBR kijkt naar een adequate oplossing in plaats van dat ze de boel voorliegen en ons in de kou zetten. De landelijke afspraak is zeven weken. Ze verwachten dat wij ons aan de regels houden en zelf doen ze het helemaal niet.”

Herexamens

Voor de herexamens zijn er volgens de cijfers van het CBR zeven locaties met een wachttijd van meer dan de afgesproken termijn van vijf weken. Een enkele keer liep die termijn op naar negen weken, zoals in Groningen en Winschoten. Daar staat tegenover dat er een behoorlijk aantal centra is waar kandidaten al na één of twee weken opnieuw kunnen afrijden.

Het CBR zegt ernaar te streven de rijexamenkandidaten maximaal zeven weken voor het eerste examen en maximaal vijf voor een herexamen B te laten afrijden. “De afspraken daarover hebben we sinds 2010 landelijk gehaald, ook in de zomer. Daarbij gaat het om het gemiddelde beeld. In sommige examenplaatsen wordt die termijn overschreden.” Sinds enkele jaren publiceert het CBR iedere maandag de actuele reserveringstermijnen. “De laatste twee weken zie je dat het goede kant op gaat al is het te vroeg om te juichen”, aldus woordvoerster Nathalie Dingeldein.

Schommelingen

Ze benadrukt dat de reserveringstermijnen continu in beweging zijn, afhankelijk van de vraag. Een rijschool die een reservering maakt ziet de reserveringstermijn van dat moment. Het ene moment kan die termijn zeven weken, het andere moment zes of acht weken. In het overzicht van de reserveringstermijnen zijn die schommelingen niet terug te vinden omdat het CBR de reserveringstermijnen van de autopraktijkexamens uitdrukt in weekgemiddelden. Volgens de rijschoolhouders geven deze cijfers een vertekend beeld.

Dingeldein: “We monitoren continu en zetten waar mogelijk capaciteit bij: dus van examenplaatsen waar minder vraag naar examens is verplaatsen we waar mogelijk een examinator naar plaatsen waar de vraag groter is. Daarom schommelen de reserveringstermijnen eigenlijk continu.”

Meer vraag

De oplopende wachttijden zijn te wijten aan de sterke toename van het aantal auto-examens. VerkeersPro berichtte er al geregeld over. De populariteit van 2toDrive zorgt voor een nieuwe groep: 17-jarigen die hun rijbewijs willen halen. De twintigplussers lijken een inhaalslag te maken. Mogelijk vanwege de crisis besloten ze voorlopig niet te beginnen aan een rij-opleiding. Nu zijn ze alsnog begonnen met rijlessen, niet alleen voor het auto-examen, maar ook voor auto met aanhanger en motorexamens. Voor heel 2016 verwacht het CBR dat het aantal extra auto-rijexamens uitkomt op tienduizend.

Ook in de transport en logistieke sector is sprake van economisch herstel. Dat is zichtbaar in de toename van het aantal beroepsexamens. “We houden hier zelfs rekening met een stijging van 15 tot 20 procent van het aantal beroepsexamens ten opzichte van de begroting van 2016. Zo zien we onder andere een stijging van het aantal taxi-examens van 24 procent door het wegvallen van de eis van vakbekwaamheid taxiondernemer. Mede daardoor is er met name in de regio Amsterdam druk op de reserveringstermijnen voor deze examens. Ook hoger dan verwacht is aantal kandidaten voor het T-rijbewijs praktijkexamen”, legt Dingeldein uit.

Maatregelen

Helemaal omzeilen van de pieken kunnen rijscholen niet, maar wat volgens het CBR wel helpt is dat ze tijdig de wensen van leerlingen bespreken en een goede planning te maken. Ook kan het handig zijn als kandidaten hun rijscholen in een vroeg stadium machtigen, zodat het CBR ziet welke examens eraan komen.

Zelf heeft het CBR al verschillende maatregelen genomen om de termijnen te bekorten. Zo nemen examinatoren extra examens af en worden er extra examinatoren aangetrokken. Vorig jaar zijn er dertig nieuwe examinatoren begonnen, dit jaar 28. De bedoeling is dat er in 2016 in totaal 64 nieuwe examinatoren bijkomen, niet alleen om de extra vraag naar examens op te vangen, maar ook omdat er een groep met pensioen gaat. Ook in 2017 blijft het CBR nieuwe examinatoren werven omdat de vraag naar examens voorlopig groot blijft.

Mededeling inzake coronavirus

Goedendag,

Helaas is de lockdown verlengd tot en met 9 februari. Dit betekent dat wij vanaf woensdag 10 februari weer mogen werken. Voor die tijd zullen wij met al onze leerlingen contact opnemen voor de planning van de praktijklessen, tussentijdse toetsen en praktijkexamens. Wij wensen iedereen heel veel sterkte, blijf gezond, pas op jezelf en iedereen die je dierbaar is.

Vriendelijke groet,
Team Rijschool Alexander
+