Bij 20 rijscholen ruim 10 % van examens afgebroken.

Bij 20 rijscholen wordt het praktijkexamen auto afgebroken bij meer dan 10 % van hun kandidaten. Bij 4 van hen gebeurt dit zelfs bij één op de vijf kandidaten. Dat blijkt uit gegevens van het CBR over 2022. Hierbij gaat het om 19 kleine rijscholen met minimaal 20 examens en 1 grote rijschool met meer dan 500 examens. Bijna al deze rijscholen komen uit het westen van het land. Het CBR gaat met hen in gesprek.

Een rijexamen wordt afgebroken als de kandidaat een direct gevaar vormt voor zichzelf, de meerijdende instructeur, de examinator en het overige verkeer. In 2021 gebeurde dat bij 2.025 autopraktijkexamens. Afgelopen jaar zijn er 2.668 examens afgebroken.

Goed voorbereiden
Het CBR wil graag dat kandidaten zich goed voorbereiden op het rijexamen, met genoeg lessen en een goede rijschool. Dat verhoogt de slaagkans. Helaas zien onze examinatoren te vaak dat kandidaten niet genoeg zijn voorbereid. Bijna een kwart van de kandidaten komt twee keer of vaker terug voor het examen. Daarom heeft het CBR de verplichte wachttijd van 2 weken voor herexamens tijdelijk verlengd op 1 september 2022. Als je de eerste keer zakt, kun je op zijn vroegst na 4 weken weer afrijden. Zak je twee keer of vaker, dan moest je tot 1 december 2022 minstens 15 weken wachten. Op 1 december 2022 is de wachttijd van 15 weken versoepeld naar 10 weken.

Wachttijd na afgebroken examen blijft 15 weken
De versoepeling naar 10 weken geldt niet na een examen dat door een examinator is afgebroken door gevaarlijk rijgedrag. In dat geval is de voorbereiding zó slecht geweest, dat de minimale wachttijd 15 weken blijft. De maatregelen na een afgebroken examen worden mogelijk uitgebreid in de toekomst.

Bron:CBR