Machtigingsformulier aangepast

Met DigiD kan een kandidaat via mijn.cbr.nl een opleider machtigen om een examen of toets te reserveren. Lukt dat niet, dan kan de kandidaat een papieren machtigingsformulier naar het CBR sturen. Van dat formulier gebruiken we vanaf 1 maart 2023 een nieuwe versie. Daarop verklaart de kandidaat dat die niet alleen akkoord gaat met de machtigingsvoorwaarden, maar ook met de examenvoorwaarden. Dat laatste gebeurt al bij een digitale machtiging.

Het nieuwe machtigingsformulier draagt bij aan de komst van een papierloos praktijkexamen. Als alle examenkandidaten tevoren akkoord zijn gegaan met de examenvoorwaarden, hoeven ze daarvoor geen handtekening meer te zetten op de papieren uitnodiging voor het examen. Dan is het ook niet meer nodig om de papieren uitnodiging mee te nemen naar het examen.

We vragen kandidaten om vanaf 1 maart 2023 gebruik te maken van het nieuwe machtigingsformulier. Het oude formulier is niet meer geldig na 31 maart 2023.

Bij het machtigen van een opleider gaat het om de volgende examens/toetsen:
– theorie-examens voor auto, motor, bromfiets of recreatievaart;
– praktijkexamens en toetsen voor auto, motor, bromfiets, brommobiel of auto met aanhangwagen.

Zie ook:
– Machtig je opleider met je DigiD
– Machtigingsformulieren examens