Verplichte cursus voor verkeersovertreders krijgt meer aandacht van CBR en politie

UTRECHT – ‘Wat we zoal drinken, werd tijdens de EMA-cursus gevraagd. En of de 62-jarige cursist dan meteen dat wijntje wilde inschenken. De fles was gevuld met water uiteraard. Wat hij inschonk was niet één, maar waren twee wijntjes. Heel herkenbaar, denk ik. Maar als je dan twee glazen drinkt, heb je er vier achter je kiezen. En dat is dus te veel.’ Een leermomentje, ook voor CBR-directeur Alexander Pechtold, die de cursus bijwoonde uit hoofde van zijn functie. Niet omdat hij een cursus opgelegd (zie Verplicht op cursus) had gekregen.

Vertegenwoordigers van onder meer de politie, de marechaussee, de politieacademie en het CBR spraken vrijdag uitgebreid over hoe ze de verkeersveiligheid kunnen vergroten, want het aantal verkeersongelukken neemt sinds dit jaar weer toe. Handhaving is uiteraard een taak van de politie. Maar de politie kan na een staandehouding, wanneer aan de eisen wordt voldaan, ook een mededeling uitbrengen aan het CBR. En dat kan vaker.  
 
Wanneer het CBR een mededeling van de politie ontvangt, besluit het CBR of een bestuurder een onderzoek moet laten doen (bijvoorbeeld naar de rijvaardigheid) of een cursus alcohol of gedrag moet volgen. Een mededeling over het gedrag ontvangt het CBR nu zo’n 3.000 keer per jaar.  
Pechtold: ‘Maar als ik zelf op de weg zit en zie wat ik allemaal tegenkom, denk ik: dat moeten er veel meer zijn. Misschien klinkt het veel 25.000 cursussen, maar het CBR kan het aan. Ik heb de indruk dat de politie soms denkt dat ze mensen twee keer straffen door, naast een soms al forse boete, een mededeling te doen aan het CBR. 
 
Paul Broer, landelijk projectleider infrastructuur en plaatsvervangend portefeuillehouder Verkeer bij de Nationale Politie, stelde in een zaal vol politie-collega’s en ook vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat zijn organisatie en collega’s sinds de afgelopen coronajaren veel te doen hebben. ‘Het verkeer is er ook niet gezelliger op geworden, laat ik het zo maar zeggen. Het Openbaar Ministerie signaleert een toename van het aantal processen-verbaal in het verkeer. Dat is een compliment aan mijn collega’s. Maar inderdaad, de educatieve maatregelen (cursussen) zijn lang niet altijd bekend. Ik weet dat agenten op straat soms in hun hoofd een rekensommetje maken. Een boete én de kosten van een cursus, dat vinden ze soms te veel. Het is belangrijk dat we onze collega’s op straat de argumenten geven dat het nut van de op te leggen maatregel en de veiligheid belangrijker zijn dan de financiële consequenties voor de weggebruiker die de regels overtreedt.’ Daarnaast kwam uit het gesprek dat volgde -tussen Alexander Pechtold, Paul Broer en de politiecollega’s- duidelijk naar voren dat er meer aandacht moet zijn voor verkeersveiligheid in de (bij)scholing. 
 
Anders dan soms wordt gedacht is de cursus niet zozeer bedoeld als straf, maar om herhaling van alcohol in het verkeer of onveilig rijgedrag te voorkomen, lichtte Kim van der Eijken, beleidsadviseur rijgeschiktheid van het CBR toe.  
In 2023 worden twee nieuwe cursussen toegevoegd om de verkeersveiligheid verder te vergroten. Tijdens sommige verkeerscontroles blijkt drugsgebruik vaker voor te komen dan alcohol. Daarom komt er dan ook een nieuwe cursus (EMD) voor wie achter het stuur is betrapt na drugsgebruik. ‘Let wel’, zegt Sjoerd Houwing, beleidsadviseur rijgeschiktheid, ‘het CBR gaat niet over wat iemand gebruikt of drinkt, dat is iemands eigen verantwoordelijkheid. Maar na gebruik bijvoorbeeld in de auto stappen, veroorzaakt ongelukken. Wie dus wordt betrapt, moet op cursus om herhaling te voorkomen.‘ De tweede nieuwe cursus is de korte cursus gedrag en verkeer (LEMG). Deze cursus is bedoeld voor de vaak jonge bestuurders die voor de eerste keer een forse snelheidsovertreding hebben begaan. 

Nationaal ombudsman Reinier van Zutphen vroeg zowel de politie als het CBR om de burger niet uit het oog te verliezen. Belangrijk is om de burger bij een aanhouding te informeren dat een mededeling aan het CBR wordt uitgebracht en wat de gevolgen hiervan zijn. ‘De meest gehoorde klacht die bij mij binnenkomt is dat de burger niet wordt teruggebeld. En dan staan CBR en politie echt in de top 25 tussen gemeenten, ministeries en waterschappen. Het belang van de verkeersveiligheid snapt iedereen. Maar bij mij melden zich mensen die zich niet begrepen voelen. Bijvoorbeeld de man die in afwachting van een onderzoek maandenlang zijn rijbewijs kwijt is, terwijl hij niet meer weet dat hij ergens fout is gereden. De burger heeft het idee dat hij zo maar zijn rijbewijs kan kwijtraken. Ik weet dat dit niet zo is. Maar leg dit uit!’ 
 
Tijdens de dag was er ook aandacht voor de aanbevelingen uit het rapport ‘Commissie Spee’. De commissie heeft onderzocht hoe in de politieorganisatie om is gegaan met informatie en signalen uit de jaren voorafgaand aan de aanrijding met politiemotorrijder Arno de Korte. De aanbevelingen gaan onder meer over het de structurelere aanpak van te zwaar beladen vrachtverkeer, aandacht voor de geestelijke toestand van bestuurders van vrachtwagens en het uitwisselen van relevante informatie met andere afdelingen binnen de politie. 

Robert Mazier van Trafieq sloot de dag af. Trafieq is het trainingsbureau dat de CBR-cursussen geeft. Robert liet de groep het ongemak voelen waar een cursist mee te maken krijgt gedurende een training. Ook gaf hij de aanwezigen een goed beeld van de verschillende manieren waarop de trainers te werk gaan om cursisten aan te zetten tot gedragsverandering.

We kijken terug op een zeer geslaagde dag. Alexander Pechtold en Paul Broer gaan zich samen hard maken voor meer aandacht voor de maatregelen tijdens de politieopleiding door gezamenlijk op te trekken richting de politiek.  
Daarnaast werken het CBR en de politie aan het automatiseren van de mededeling aan het CBR. Volgens Paul Broer is het eerste deel voor het geautomatiseerd verstrekken van drugsmededelingen aan het CBR in de eerste helft van volgend jaar. 

Verplichte cursus 


Overmatig alcoholgebruik in het verkeer of onveilig verkeersgedrag kan behalve een boete ook een maatregel bij het CBR opleveren. Dat is een onderzoek of cursus, waarvan de kosten (variërend van 650 tot zo’n 1250 euro) en tijd (twee tot vier dagdelen) voor rekening komen van de verkeersovertreder. Er zijn nu drie cursussen: cursus over alcohol en verkeer (EMA), de korte cursus over alcohol en verkeer (LEMA) en de cursus over gedrag en verkeer (EMG). Daar komen in 2023 bij: de korte cursus gedrag en verkeer (LEMG) en de cursus drugs en verkeer (EMD).

BRON: CBR.nl